Stenus flavipes – Myśliczek żółtonogi

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało czarne, gęsto punktowane, smuklejsze niż u większości innych gatunków z rodzaju. Pokrywy nieco dłuższe od przedplecza. Nogi żółte; czwarty człon tylnej stopy silnie zgrubiały – istotne cechy diagnostyczne gatunku. Czułki żółte poza przyciemnionym członem nasadowym i dwoma ostatnimi członami.

Austria 21.06.2022 Fot. gernotkunz

Austria – Graz 28.09.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Brzegi wód, zarośla nadrzeczne, mokradła, podmokłe łąki, rowy melioracyjne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.3-5.7 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywny także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce możliwy do odnalezienia w całym kraju
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na drobne bezkręgowce m.in. skoczogonki i szczeciogonki
  7. Podobne. Dzięki ubarwieniu nóg i czułków, uderzająco smukłej sylwetce, oraz zgrubiałym tylnym stopom nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.flavipes w bazie BioMap

Rodzaj Stenus - Myśliczek


avidal

Leave a Reply