Stenus fossulatus – Myśliczek glinik

Staphylinidae – Kusakowate
Ciało czarne, gęsto punktowane, pokryte krótkimi, srebrzystymi lub złocistymi włoskami. Przedplecze najszersze w połowie długości. Pokrywy ewidentnie dłuższe i szersze od przedplecza. Uda w części nasadowej czerwonobrązowe, w części wierzchołkowej czarne. Golenie czerwonobrązowe z czarnymi wierzchołkami. U rzadkiej w Polsce formy nigripes nogi całkowicie czarne.

Austria – Liezen 15.07.2016 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Rzadki
  2. Biotop. Chętnie zasiedla gleby gliniaste nad brzegami wód – w tym urwiska nadrzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Aktywny także w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na drobne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju o zbliżonym ubarwieniu nóg różnią się m.in proporcjami przedplecza i pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. S.fossulatus w bazie BioMap

Rodzaj Stenus - Myśliczek


avidal

Leave a Reply