Thoracophorus corticinus – Walgierz mrówkodrzewny

Staphylinidae – Kusakowate
Głowa rdzawobrązowa. Przedplecze rdzawobrązowe, z niewielkimi wyrostkami w przednich kątach. Pokrywy i przedplecze z bardzo wyraźną rzeźbą; bruzdy i żeberka wyraźnie zaznaczone. Odwłok rdzawobrązowy, o bardzo uwydatnionym segmentowaniu. Nogi i czułki rdzawobrązowe.

Austria 16.06.2019 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Obserwowany bardzo sporadycznie, co po części wynika ze skrytego trybu życia. W zasiedlonych gniazdach bywa z reguły liczny VU
  2. Biotop. Gniazda Lasius brunneus skonstruowane w próchniejących pniakach i dziuplach drzew liściastych. Gatunek myrmekofilny
  3. Wymiary. Brak danych. Zalicza się do bardzo małych kusakowatych – długość ciała szacuję na mniej więcej 3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce znany z nielicznych stanowisk, głównie w południowej i wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Brak danych. Zapewne pożera jaja i larwy mrówek a być może także zgromadzone przez nie zapasy pożywienia
  7. Podobne. Specyficzny biotop, który preferuje znacznie ułatwia identyfikację. Jedyny krajowy reprezentant rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. T.corticinus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply