Eledona agricola – Nigrzybka urzeźbiona

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Ciało zwarte, krępe. Wierzch ciała brunatno-czarny; krawędzie przedplecza rdzawo-brunatne. Przedplecze wypukłe, z wyraźną rzeźbą; jego boczne krawędzie bardzo drobno ząbkowane. Pokrywy wzdłużnie żeberkowane. Nogi i zakończone buławką czułki (zgrubiałe człony 9-11) są rdzawo-brunatne. Człony czułków 5-8 z zębowatymi wyrostkami na wewnętrznych brzegach.

Austria – Graz 30.04.2022 Fot. gernotkunz

Austria – Graz 30.04.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Pospolita, lecz nieczęsto obserwowana, głównie z powodu nocnej aktywności. W Polsce występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Zasiedla grzyby nadrzewne w lasach, parkach, ogrodach, dolinach rzecznych, alejach a także na samotnie rosnących drzewach liściastych – zwłaszcza na wierzbach, bukach i dębach
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Imagines aktywne nocą. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Zarówno imagines jak i larwy są mykofagiczne; często znajdowane na żółciaku siarkowym
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
  9. A.diaperinus w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply