Lagria atripes – Omięk baryłkarz

Tenebrionidae – Czarnuchowate
Głowa i wąskie, bardzo drobno i płytko punktowane przedplecze są czarne. Wycięcie oczu przy nasadzie czułków relatywnie duże. Pokrywy brązowe, silnie owłosione. Nogi i czułki czarne. Samice masywniejsze od samców.

Niemcy – Rezerwat Wahner Heide 29.05.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Rzadki, sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy kserotermiczne; gatunek termofilny
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach, zwykle pojedynczo obserwowany
  6. Pokarm. Liście, kora, pyłek. Larwy żywią się szczątkami roślinnymi, rozwijają się w ściółce
  7. Podobne. Bardzo podobny, pospolity Lagria hirta jest przeciętnie nieco mniejszy i ma silniej punktowane przedplecze; brzegi jego oczu są płyciej wycięte. Rozpoznanie wymaga opatrzenia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. L. atripes w bazie Biomap

avidal

2 thoughts on “Lagria atripes – Omięk baryłkarz

Leave a Reply