Trogidae – Modzelakowate

Ciało owalne, nieco wypukłe, na wierzchniej stronie pokryte licznymi guzkami, których ilość i rozmieszczenie stanowi jedną z cech diagnostycznych pozwalających zidentyfikować gatunek. Znajdowane najczęściej w gniazdach ptaków i w norach ssaków lub na padlinie.
W Polsce co najmniej 5 gatunków.

Leave a Reply