Temnoscheila caerulea – Błękitek drapieżny

Trogossitidae
Ciało spłaszczone, z wierzchu gęsto punktowane, o bardzo intensywnym fioletowym, niebieskim lub zielononiebieskim połysku. Również nogi, czułki, odwłok oraz cały spód ciała są fioletowe lub niebieskie. Przedplecze o charakterystycznie wyprofilowanych bocznych krawędziach – przy tylnych kątach są one skośnie ścięte i nie zaokrąglone. Podstawa przedplecza lekko wypukła, łukowata. Wierzchołki pokryw zaokrąglone.

Włochy – wrzesień 2020 Fot. Benjamin Fabjan

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji EX
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane; imagines i larwy znajdowane zwykle pod korą powalonych drzew iglastych. Gatunek podkorowy
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Aktywny głównie nocą
  5. Lokalizacja. Włochy. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne, polują na owady ksylofagiczne we wszystkich stadiach rozwoju
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – podobnie ubarwione gatunki zasiedlają krainę nearktyczną
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian
  9. T.caerulea w bazie BioMap

Włochy – wrzesień 2020 Fot. Benjamin Fabjan


avidal

Leave a Reply