Synchita humeralis

Zopheridae
Głowa, przedplecze i pokrywy ciemnobrązowe do czarnych, pokryte jasnymi krótkimi włoskami. Na pokrywach włoski te ułożone są w równoległe podłużne rzędy. Ponadto pokrywy są podłużnie punktowane, a w przedniej ich części występują czerwono-brązowe plamy barkowe. Nogi brązowe. Czułki czerwono-brązowe.

Łuków 01.06.2018 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany; obecny w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy liściaste, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-4 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Larwy żerują na grzybni, w zmurszałym drewnie i pod odstającą korą drzew liściastych
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – i tak Synchita mediolanensisSynchita undata i Synchita variegata brak plam barkowych. U najbardziej podobnego Synchita separanda pokrywy są zauważalnie jaśniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. S.humeralis w bazie BioMap

Ricosz