Synchita mediolanensis

Zopheridae
Głowa, przedplecze i pokrywy ciemnobrązowe, pokryte jasnymi krótkimi włoskami. Na pokrywach włoski te ułożone są w równoległe podłużne rzędy. Ponadto pokrywy są podłużnie punktowane; na pokrywach brak przepasek poprzecznych oraz plam barkowych. Nogi brązowe. Czułki czerwonobrązowe

Nisko 10.06.2022 Fot. Marcin Szot

Nisko 10.06.2022 Fot. Marcin Szot

  1. Liczebność. Rzadki, bardzo sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Lasy liściaste, ogrody, sady
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 2.8-3.8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Lubelskie; obecny w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy żerują na grzybni, w zmurszałym drewnie i pod odstającą korą drzew liściastych
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – i tak u Synchita humeralis i Synchita separanda widoczne są jaśniejsze od tła plamy barkowe na pokrywach, a u Synchita undata i Synchita variegata na pokrywach pojawiają się ciemne, zygzakowate przepaski poprzeczne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marcin Szot
  9. S.mediolanensis w bazie BioMap

Nisko 10.06.2022 Fot. Marcin Szot


Ricosz

Leave a Reply