Zopheridae

Zwykle mało kontrastowo ubarwione, płaskie, małe, a znacznie rzadziej średniej wielkości chrząszcze zasiedlające głównie lasy. Imagines drapieżne (nie wiem, czy wszystkie gatunki), larwy mycetofagiczne, saprofagiczne, fitofagiczne, lub drapieżne.
W Polsce 15 gatunków, w większości rzadko obserwowanych.

Leave a Reply