Bitoma crenata – Odrzewek

Zopheridae
Charakterystycznie ubarwiony chrząszcz podkorowy o nieco spłaszczonym ciele. Na bokach przedplecza podłużne bruzdy. Nogi i czułki żółtobrązowe do czerwonobrązowych.

Łódź – BRUS 30.04.2020 Fot. Włodek Wypych

bi-crenata

Łuków 26.04.2019 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity; zdecydowanie najliczniejszy reprezentant rodziny
  2. Biotop. Głównie lasy, ale także parki, ogrody, aleje, zadrzewienia. Zwykle przebywa pod korą, lub w szczelinach i pęknięciach drzew zarówno liściastych, jak iglastych; chętnie w martwym drewnie zasiedlonym przez korniki
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, a nawet w cieplejsze zimowe dni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce i ich jaja (przede wszystkim korniki i roztocza). Larwy także drapieżne, ale nie gardzą przerośniętym grzybami próchnem, samymi grzybami, a nawet odchodami owadów
  7. Podobne. Niepowtarzalny
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych Ricosz avidal
  9. B.crenata w bazie BioMap
Las wiączyński 13.05.2014

Las wiączyński 13.05.2014


avidal

Leave a Reply