Colydium elongatum – Zagwozdnik

Zopheridae
Dawniej w rodzinie Colydiidae. Ciało silnie, cylindrycznie wydłużone, jednolicie czarne – poza brązowymi czułkami i nogami. Pokrywy wyraźnie żeberkowane.

C.elongatum

Zawisze 14.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

C.elongtaum

Las wiączyński 20.04.2018

  1. Liczebność. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie lasy, rzadziej także parki, ogrody, aleje, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Aktywny głównie w godzinach popołudniowych i o zmierzchu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, zwłaszcza larwy, poczwarki i jaja korników oraz innych niewielkich chrząszczy saproksylicznych
  7. Podobne. Znacznie rzadszy Colydium filiforme różni się czerwonobrązowym zabarwieniem nasadowej części pokryw
  8. Uwagi. Autorem obserwacji z lubuskiego jest Ryszard Orzechowski
  9. C.elongatum w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply