Colydium elongatum – Zagwozdnik podkorowy

Zopheridae
Dawniej w rodzinie Colydiidae. Ciało silnie, cylindrycznie wydłużone, jednolicie czarne – poza brązowymi czułkami i nogami. Pokrywy wyraźnie żeberkowane.

C.elongatum

Zawisze 14.06.2012 Fot. Ryszard Orzechowski

  1. Status. Nierzadki, lecz sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie lasy, rzadziej także parki, ogrody, aleje, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień. Aktywny głównie w godzinach popołudniowych i o zmierzchu
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, zwłaszcza larwy, poczwarki i jaja korników oraz innych niewielkich chrząszczy saproksylicznych
  7. Podobne. Znacznie rzadszy Colydium filiforme różni się czerwono-brązowym zabarwieniem nasadowej części pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ryszard Orzechowski
  9. C.elongatum w bazie Biomap

avidal

Leave a Reply