Aulonium trisulcum

Zopheridae
Ciało cylindryczne, wydłużone, lśniące, żółto-brązowe. Czasem z przyciemnionymi tyłem głowy, przednią i tylną krawędzią przedplecza oraz szwem pokryw. Przedplecze z wyraźnym, prostokątnym żłobieniem.

Aulonium

Łódź 30.07.2017 Fot. Jacek Nowak

A.trisulcum

Łódź 30.07.2017

  1. Status. Dawniej bardzo rzadki, obecnie zdaje się systematycznie zwiększać zasięg i liczebność; obecny zapewne w całym kraju na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody;  gatunek podkorowy związany z wiązami i jesionami
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, a nawet w cieplejsze zimowe dni
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy korników rozwijających się w drewnie wiązów i jesionów, oraz grzyby porastające chodniki korników; także detrytus
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych, smukłych chrząszczy – np. z rodzaju Rhizophagus
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. A.trisulcum w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply