Ogcodes zonatus – Opęczek brzuchacz

Acroceridae – Opękowate
Głowa bardzo mała z dużymi oczami, które są połączone zarówno u samca jak i u samicy! (cecha diagnostyczna rodziny). Tułów masywny, czarny; scutum i scutellum lśniące. Odwłok pękaty – na tylnych krawędziach tergitów białe, relatywnie szerokie przepaski. Główki przezmianek uderzająco wielkie. Przednie i środkowe uda czarne z żółto-brązowymi wierzchołkami; tylne uda podobnie ubarwione lub całkowicie czarne.

Francja – Mosset 30.07.2020 Fot. Gilles San Martin

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie otwarte i nasłonecznione tereny, chętnie o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Długość ciała 4-7 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi pająków. Początkowo larwa omija narządy niezbędne do przeżycia ofiary i dopiero w ostatnim stadium zabija żywiciela. Po opuszczeniu ciała martwego już pająka larwa przepoczwarcza się we wcześniej sporządzonej przez niego przędzy ochronnej. Imagines żywią się nektarem
  7. Podobne. Pozostałych 5 bardzo podobnych krajowych gatunków z rodzaju. I tak u Ogcodes pallipes przepaski odwłokowe są węższe. Ogcodes reginae ma pomarańczowe znaczenia na bokach tułowia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Gilles San Martin

avidal

Leave a Reply