Ogcodes pallipes – Opęczek pajęczarz

Acroceridae – Opękowate
Głowa bardzo mała zdużymi oczami, które są połączone zarówno u samca jak i u samicy! (cecha diagnostyczna rodziny). Tułów masywny, czarny; scutum i scutellum lśniące. Odwłok pękaty na tylnych krawędziach tergitów białe, relatywnie wąskie przepaski. Łuseczki przezmiankowe uderzająco duże. Uda całkowicie żółtobrązowe.

Szemrowice 01.07.2021 Fot. Mirosław Pielot

Szemrowice 01.07.2021 Fot. Mirosław Pielot

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany
  2. Biotop. Głównie otwarte i nasłonecznione tereny, chętnie o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Opolskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi pająków – wymienia się rodzaj Heliophanus. Poczatkowo larwa omija narządy niezbędne do przeżycia ofiary i dopiero w ostatnim stadium zabija żywiciela. Po opuszczeniu ciała martwego już pająka larwa przepoczwarcza się we wcześniej sporządzonej przez niego przędzy ochronnej. Imagines żywią się nektarem
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z rodzaju. I tak u Ogcodes gibbosus i Ogcodes zonatus przepaski odwłokowe są szersze. Ogcodes reginae ma pomarańczowe znaczenia na bokach tułowia. Golenie u ww. gatunków są ciemniejsze – czarne, ewentualnie z pomarańczowymi wierzchołkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mirosław Pielot

avidal

Leave a Reply