Ogcodes pallipes – Opęczek pajęczarz

Acroceridae – Opękowate
Głowa bardzo mała z dużymi oczami, które są połączone zarówno u samca jak i u samicy! (cecha diagnostyczna rodziny). Tułów masywny, czarny; scutum i scutellum lśniące. Odwłok pękaty na tylnych krawędziach tergitów białe, relatywnie wąskie przepaski. Główki przezmianek uderzająco wielkie. Uda całkowicie żółto-brązowe.

Szemrowice 01.07.2021 Fot. Mirosław Pielot

Szemrowice 01.07.2021 Fot. Mirosław Pielot

  1. Status. Zdecydowanie rzadki i bardzo sporadycznie obserwowany
  2. Siedlisko. Głównie otwarte i nasłonecznione tereny, chętnie o podłożu wapiennym
  3. Wymiary. Długość ciała 4-8 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – początek sierpnia
  5. Lokalizacja. Opolskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami wewnętrznymi pająków – wymienia się rodzaj Heliophanus. Początkowo larwa omija narządy niezbędne do przeżycia ofiary i dopiero w ostatnim stadium zabija żywiciela. Po opuszczeniu ciała martwego już pająka larwa przepoczwarcza się we wcześniej sporządzonej przez niego przędzy ochronnej. Imagines żywią się nektarem
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków z rodzaju. I tak u Ogcodes gibbosus i Ogcodes zonatus przepaski odwłokowe są szersze. Ogcodes reginae ma pomarańczowe znaczenia na bokach tułowia. Golenie u ww. gatunków są ciemniejsze – czarne, ewentualnie z żółto-brązowymi wierzchołkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Mirosław Pielot

avidal

Leave a Reply