Delia coarctata – Śmietka ozimówka

Anthomyiidae – Śmietkowate
Ciało szaro, lub szarożółto opylone. Oczy duże, brązowe – u samicy rozdzielone szerokim, u samca wąskim czołem. Policzki krótsze od połowy wysokości oka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na scutellum 4 długie szczecinki; dwie szczecinki apikalne krzyżują się ze sobą. Odwłok spłaszczony, obficie pokryty szczecinkami. Czułki czarne; wici czułków relatywnie długo owłosione. Nogi czarne, lub częściowo żółtobrązowe. Tylne golenie z dwiema, lub trzema szczecinkami av (anteroventral setae) – przy wierzchołkach tylnych goleni brak szczecinek pv (posteroventral setae); środkowe golenie bez szczecinek av i ad (anterodosal setae). Skrzydła przezroczyste, bez plam; komórka R5 szeroko otwarta.

Tczew 22.06.2008 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Tczew 22.06.2008 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, murawy, pola, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy żerują w łodygach traw, w tym zbóż – chętnie ozimych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju różniące się m.in. wysokością policzków, oszczeceniem tylnych i środkowych goleni, oraz trudnymi do wychwycenia w terenie detalami użyłkowania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Michael Ackland

avidal

Leave a Reply