Pegomya bicolor

Anthomyiidae – Śmietkowate
Oczy samic rozdzielone szerokim, a samców bardzo wąskim czołem. Palpi (głaszczki) są żółtopomarańczowe. Scutum czarne z obfitym szarym opyleniem. Odwłok pomarańczowy, u samic znacznie bardziej krepy, niż u samców. Uda szaroczarne z pomarańczowymi wierzchołkami. Golenie pomarańczowe; na wierzchołku tylnej goleni 3 długie szczeciny o mniej więcej tej samej długości – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta.

Chociszewo 23.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 23.04.2022 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, pola, łąki, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Lubuskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy fitofagiczne, minują liście rdestowatych i begoniowatych; chętnie szczawiów
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione, krajowe gatunki z rodzaju różnią się ubarwieniem palpi i długością szczecin preapikalnych na tylnej goleni. Podobne są także pomarańczowoodwłokowe gatunki z rodziny Muscidae
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Lucyna Bugiera

avidal

Leave a Reply