Pegomya spp.

Anthomyiidae – Śmietkowate
Oczy samic rozdzielone szerokim, a samców bardzo wąskim czołem. Ubarwienie ciała zwykle szare, jednak u wielu gatunków odwłok jest żółty, a u niektórych żółty, lub żółtobrązowy jest również tułów. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta. W Polsce około 40 gatunków. Większości z nich nie sposób zidentyfikować na fotografiach terenowych; cechy diagnostyczne często znajdują się na spodniej stronie ciała (głównie na sternitach), a w niektórych wypadkach wymagana jest analiza genitaliów.

Pegomya.

Kraków 20.04.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Pegomya

Kraków 20.04.2019 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Wiele gatunków pospolitych i licznych
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, pola, łąki, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 5.5-7 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy większości gatunków sa fitofagiczne – minują liście roślin zielnych. Niektóre gatunki są mycetofagiczne i ich larwy rozwijają się w owocnikach grzybów kapeluszowych (w tym Pegomya pulchripes, Pegomya caesia); inne są saprofagiczne i rozwijają się w martwej materii organicznej (w tym Pegomya testacea)
  7. Podobne. Liczne inne muchówki, głównie z rodzin Anthomyiidae, Muscidae i Fannidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  9. Uwagi 2. Identyfikacja javanerkelens i John Carr

avidal

Leave a Reply