Leptogaster subtilis – Okrutniczka chwytliwa

Asilidae – Łowikowate
Czoło bardzo wąskie, także na tle całego rodzaju. Broda (mystax) relatywnie rzadka, złożona z kilku ledwie szczecinek. Odwłok bardzo smukły i cienki, wyraźnie wystający poza skrzydła. Na matowym, jasno opylonym scutum 3 podłużne, błyszczące pasy, przy czym pasy boczne mogą częściowo zanikać. Tylne uda i golenie jasne z ciemną obrączką preapikalną.

Niemcy 18.07.2021 Fot. Joachim Wimmer

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, łąki i murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce, w tym pajęczaki – w przeciwieństwie do większości innych łowikowatych poluje na owady przesiadujące na kwiatach czy liściach, a nie te w powietrzu
  7. Podobne. Inne gatunki z tego rodzaju różnią się ubarwieniem nóg oraz bardziej obfitą, gęstszą brodą – zwykle mają również szersze czoło
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Joachim Wimmer

avidal

Leave a Reply