Stenopogon spp.

Asilidae – Łowikowate
Masywne łowiki o smukłym odwłoku wyraźnie wystającym poza skrzydła. Nogi w mniejszym lub większym stopniu intensywnie czerwone; u wielu gatunków w różnym stopniu czerwone są także tergity. Rodzaj skupia gatunki 22 europejskie gatunki, które są trudne do rozróżnienia na fotografiach terenowych. W Polsce 1 gatunek – Stenopogon callosus.

Bułgaria 2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Występują głównie na południu Europy, niektóre gatunki bywaja lokalnie liczne. W Polsce Stenopogon callosus został wpisany do CR CR
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i o charakterze stepowym
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 20-25 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Bułgaria. W Polsce Stenopogon callosus, wyłącznie w Górach Pieprzowych, gdzie bywał obserwowany w znacznej liczbie osobników. W 2020 roku odwiedziłem stanowisko ale nie udało mi się spotkać tego gatunku
  6. Pokarm. Imagines i rozwijające się w glebie larwy są drapieżne
  7. Podobne. Inne łowikowate o czerwonych nogach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jarosław Bury
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Chris Cohen
  10. Więcej o Stenopogon callosus

avidal

Leave a Reply