Stilpnogaster aemula – Sprytka pobłyszczka

Asilidae – Łowikowate
Twarz jasno opylona z lśniącą, ciemną i wąską pręgą twarzową. Brodarodą (mystax) gęsta, złożoną z czarnych szczecin. Scutum znacznie silniej owłosione w tylnej części. Tergity smoliście czarne, silnie błyszczące z matowymi, jasnymi tylnymi krawędziami. Nogi smoliście czarne poza czerwonymi w znacznej mierze goleniami i nasadowymi członami stóp.

Szwajcaria 23.08.2021 Fot. Joachim Wimmer

Włochy 22.08.2021 Fot. Joachim Wimmer

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy i inne tereny otwarte oraz półotwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 14-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Chorwacja, Włochy. W Polsce odnaleziona w górach oraz na Pomorzu
  6. Pokarm. Drapieżna, łowi głównie rozmaite owady
  7. Podobne. Silnie błyszczące tergity w połączniu z charakterystycznym ubarwieniem nóg znacznie ułatwiają identyfikację prawdopodobieństwa – podobnie ubarwiony jest tylko drugi gatunek z rodzaju, Stilpnogaster stabilis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Joachim Wimmer

avidal

Leave a Reply