Bombylius posticus – Bujanka puszysta

Bombyliidae – Bujankowate
Poprzednio pod nazwą Bombylius vulpinus. Twarz skąpo owłosiona. Ciało pokryte złocistymi, a na końcu odwłoka białymi włoskami. Uda czarne, golenie brązowożółte. 2 lub 3 szczecinki przy nasadzie każdego ze skrzydeł są żółte. Główka przezmianki jasna. Brak ciemnych włosków za tylną krawędzią oka. Skrzydła przezroczyste, tylko na krawędziach lekko przyciemnione; komórki R i M różnej długości.

Łódź Fot. Marek Wyszomirski

Widzew 01.07.2011

Łódź – Widzew 01.07.2011

Widzew 28.06.2011

Łódź – Widzew 28.06.2011

Widzew 01.07.2011

Łódź – Widzew 01.07.2011

Zdrowie 15.06.2011

Łódź – Zdrowie 15.06.2011

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów i leśne polany, kwietne ogrody i skalniaki, przydroża, murawy kserotermiczne i psammofilne, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy zjadają najpierw pyłek, a potem larwę gospodarza, na którą samice wybierają samotną pszczołę
  7. Podobne. Inne złociste bujanki o przezroczystych skrzydłach, bardzo trudne do odróżnienia; są one znacznie mniej pospolite. I tak np. Bombylius cinerascens ma czarne szczecinki przy nasadzie skrzydła, podobnie Bombylius venosus, która dodatkowo ma czarne główki przezmianek. U Anastoechus nitidulus twarz jest silnie owłosiona. Bardzo podobnym gatunkiem jest Systoechus ctenopterus – jedyny krajowy gatunek z rodzaju – który można rozpoznać po tej samej długości komórkach R i M
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski avidal

Zielona strzałka wskazuje komórkę M. Czerwona komórkę R, która jest wyraźnie dłuższa

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

ŁOB 15.06.2011

Łódzki Ogród Botaniczny 15.06.2011

Widzew 28.06.2011 Samica pokrywa złoże jaj warstewką piasku, co czyni tuż przed złożeniem jaj przy wejściu do norki gospodarza

Łódź – Widzew 28.06.2011 Samica pokrywa złoże jaj warstewką piasku, co czyni tuż przed złożeniem jaj przy wejściu do norki gospodarza


avidal

Leave a Reply