Conophorus virescens – Murówka zieleniejąca

Bombyliidae – Bujankowate
Ryjek długości głowy. Człon nasadowy czułków silnie zgrubiały – cechy diagnostyczne rodzaju. Głowa pokryte zarówno czarnymi, jak i żółtymi włoskami. Ciało ciemne, bardzo często z zielonkawym odcieniem; stąd nazwa gatunkowa. Głaszczki silnie owłosione; wydłużone. Scutellum nagie, czarne, tylko przy przedniej krawędzi niekiedy złociście opylone. Boki odwłoka jasno, obficie owłosione; między białymi włoskami kępki czarnych włosków wychodzących z bocznych krawędzi tergitów.

Krzyżanowice 17.05.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Lokalna i nieliczna, bardzo sporadycznie obserwowana
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy są parazytoidami larw nieznanych mi gatunków owadów
  7. Podobne. Stosunkowo łatwa do identyfikacji; nie wykazana z Polski murówka stepowa Conophorus rossicus różni się szczegółami ubarwienia włosków na ryjku i głowie
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

avidal

Leave a Reply