Phthiria canescens – Niszczka zabójka

Bombyliidae – Bujankowate
Głowa całkowicie biało owłosiona. Oczy samicy szeroko, biało obwiedzione i rozdzielone czołem. Oczy samca stykają się ze sobą; trójkąt czołowy biało owłosiony. Ciało żółto, lub szaro owłosione. Tułów szaro opylony. Scutellum samicy z rozległą, sercowatą, żółtą plamą. Scutellum samca jednolicie szare. Nogi brunatnoczarne. Skrzydła przezroczyste; żyłka R4+5 rozwidlona – cecha diagnostyczna rodzaju.

Łódź – Lublinek 23.06.2019 Fot. Włodek Wypych

Phthiria.

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018 ♀

Łódź – Majerowskie Pole 19.07.2020 ♀

Łódź – Majerowskie Pole 19.07.2020 ♀

  1. Liczebność. Nieliczna
  2. Biotop. Nasłonecznione skraje lasów i leśne polany, murawy kserotermiczne, torowiska, porośnięte skąpą roślinnością piaskownie i wydmy
  3. Wymiary. Długość ciała 4-4.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; zwykle odwiedza żółte i fioletowe kwiaty. Larwy są parazytoidami larw drobnych żądłówek, być może także larw innych owadów
  7. Podobne. W Polsce występuje drugi gatunek z rodzaju – Phthiria pulicaria. Samice różnią się m.in. częściowo czarno owłosioną głową, kształtem plamy na scutellum (owalna i zwykle mniejsza) i wąsko, biało obwiedzionymi oczami. Samce mają czarno owłosiony trójkąt czołowy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Włodek Wypych avidal
  9. Wymowa: ftiria kanescens
Phthiria

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018 Widoczne rozwidlona żyłka R4+5 i szerokie, białe obwiedzenie oczu


avidal

Leave a Reply