Forcipomyia bipunctata – Kuczmanówka dwuplamka

Ceratopogonidae – Kuczmanowate
Głowa czarna. Oczy duże, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Tułów wypukły, czarny. Tergity brunatno-czarne, często z jasnymi tylnymi krawędziami. Nogi silnie oszczecone. Czułki ciemne, koralikowate, poszczególne człony silnie owłosione. Czułki samca składają się z jednej pary identycznej jak u samicy oraz pary 15 włoskowych pióropuszy, które stanowią jego uszy (zawierają receptory dźwięku). Za ich pomocą samiec jest ponoć w stanie rozróżnić dźwięk skrzydeł samicy tego samego gatunku podczas jej lotu. Skrzydła samicy wyraźnie przyciemnione, z parą jasnych plam przy przednich krawędziach. Skrzydła samca wąskie, ewidentnie jaśniejsze niż u samicy

Ustanów 01.08.2021 ♀ Fot. Władysław Kapler

Ustanów 01.08.2021 ♂ Fot. Władysław Kapler

  1. Status. Pospolity. Występuje prawdopodobnie w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, wilgotne łąki i polany, pastwiska
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 2-2.2 mm. Długość skrzydła 1.2-1.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień. Zimuje larwa
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Samice żywią się krwią ssaków, a sporadycznie także innych kręgowców; zdarza się, że gryzą ludzi. Nie wiem, czy samce pobierają pokarm. Larwy drapieżne, rozwijają się w butwiejącym, wilgotnym materiale roślinnym; chętnie pod korą powalonych drzew
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju. Samice zwykle nie mają jasnych plam na skrzydłach. W celu identyfikacji samców zalecana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Władysław Kapler Ricosz

Łuków 17.07.2008 Larwa Forcipomyia sp. Fot. Ricosz

Łuków 18.07.2008 Poczwarki Forcipomyia sp. Fot. Ricosz

Porównanie rozmiarów. Po lewej F.bipunctata. Po prawej Eilema sp i Serica brunnea Ustanów 01.08.2021 Fot. Władysław Kapler


Władysław Kapler avidal

Leave a Reply