Leucopis spp.

Chamaemyiidae – Srebrnikowate
Ciało szare lub szaro-brązowe, mniej lub bardziej intensywnie srebrzyście opylone. Oczy duże, brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Brak szczecinek przy wewnętrznych krawędziach oczu (orbital bristles) – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. W Polsce co najmniej 10 gatunków, nierozróżnialnych na fotografiach terenowych.

Zalew Sulejowski 02.08.2020

Mazury 01.06.2016 Fot. Marek W.Kozłowski

  1. Status. Przynajmniej niektóre gatunki pospolite
  2. Siedlisko. Głównie szuwary; na trzcinach i innej roślinności przybrzeżnej nietrudno odnaleźć aktywne imagines i żerujące na mszycach larwy
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3-4 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, podlaskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są drapieżne, polują na mszyce
  7. Podobne. Przede wszystkim gatunki z rodzaju Chamaemyia, u których występują szczecinki orbitalne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek W.Kozłowski avidal
Chamaemyiidae larva

Okuninka 19.07.2018 Larwa Chamaemyiidae


avidal

Leave a Reply