Cetema cereris – Minownica trawna

Chloropidae – Niezmiarkowate
Głowa żółta z dużą trójkątną plamą między oczami. Wici czułków jasne. Wierzch tułowia czarny, boki tułowia żółte. Scutellum intensywnie żółte z czarnymi bocznymi krawędziami. Odwłok czarny. Nogi żółte poza ciemnymi stopami i – częściowo – goleniami. Skrzydła przezroczyste.

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

  1. Liczebność. Lokalnie liczna
  2. Biotop. Podmokłe łąki i wilgotne polany
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4 mm
  4. Aktywność. Koniec maja – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy minują wiechliny, zwłaszcza mietlice
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju najpewniej odróżnić po ciemnej wici czułka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015

Słone Łąki w Pełczyskach 12.06.2015


avidal

Leave a Reply