Xylophagus ater – Dziupleń smukły

Xylophagidae – Dziupleniowate
Ciało smukłe, ciemne. Mesonotum lśniące, czarne, u samicy z 3 matowymi szarawymi pasami, u samca z dwoma słabo widocznymi paseczkami ze złotawych włosków, które zwykle obecne są także na pronotum. U samicy środkowe tergity czerwonopomarańczowe, bądź czarne; u samca wszystkie tergity czarne. Pokładełko dobrze widoczne. Nasadowy człon czułków relatywnie długi, mniej więcej trzykrotnie tak długi, jak szeroki.

Xylophagus.

Konewka 06.05.2018 ♀

Xylophagus..

Konewka 06.05.2018 ♀

Las wiączyński 03.05.2015 Widać cienkie pasy ze złotych włosków na mesonotum

Las wiączyński 03.05.2015 ♂ Widać cienkie pasy ze złotych włosków na mesonotum

Las wiączyński 03.05.2015

Las wiączyński 03.05.2015 ♂

  1. Liczebność. Dawniej rzadki, obecnie pospolity DD
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Druga połowa kwietnia – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. ? Białawe larwy są drapieżne, polują w próchniejącym drewnie
  7. Podobne. Równie częsty Xylophagus cinctus i rzadszy Xylophagus junki różnią się ewidentnie krótszym pierwszym, nasadowym członem czułków (2 razy tak długi, jak szeroki). Natomiast u również bardzo rzadkiego Xylophagus kowarzi nasadowy człon czułków jest dłuższy (4 razy tak długi, jak szeroki). Inne dziuplenie w Polsce nie występują
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. Klucz do rodzaju Xylophagus

W lesie żeromińskim obserwowałem dwie samice składające jaja na powalonej olszy. Do nogi jednej z nich uczepił się zaleszczotek.

Las żeromiński 08.05.2020 ♀

Las żeromiński 08.05.2020 ♀

Las żeromiński 08.05.2020 ♀


Ceteń 12.11.2015 Larwa z rodzaju Xylophagus

Ceteń 12.11.2015 Larwa z rodzaju Xylophagus

Xylophagus

Konewka 06.05.2018 ♀

Łódź – Dolina Olechówki 23.05.22021 Rzadki widok – ♀ na liściu zamiast na pniu dzewa

Las wiączyński 03.05.2015 Samiec

Las wiączyński 03.05.2015 ♂

Las wiączyński 03.05.2015

Las wiączyński 03.05.2015 ♂

Las wiączyński 03.05.2015 Samiec

Las wiączyński 03.05.2015 ♂

Łódź – BRUS 30.04.2020 ♂

Łódź – BRUS 30.04.2020 ♂

Łódź – Dolina Olechówki 23.05.22021 ♀

Las wiączyński 03.05.2015

Las wiączyński 03.05.2015 ♂

Orelec 18.05.2020 Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply