Xylophagus cinctus – Dziupleń leśnik

Xylophagidae – Dziupleniowate
Bardzo smukła, ciemno ubarwiona mucha o żółtych nogach, naśladująca gąsieniczniki Ichneumonidae. Śródplecze (mesonotum) u samca matowe. Środkowe tergity u samicy intensywnie czerwone, samiec ma całkowicie czarny odwłok. Nasadowy człon czułków krótki – co najwyżej dwukrotnie tak długi, jak szeroki. Skrzydła lekko matowe, z przyciemnionymi żyłkami. Samica składa jaja w zagłębieniach kory powalonych drzew, chętnie iglastych.

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♂

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♂

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♀

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♀

  1. Liczebność. Pospolity. Larwy stosunkowo łatwo znaleźć pod korą
  2. Biotop. Lasy iglaste i mieszane
  3. Wymiary. Długość ciała 8-15 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – czerwiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje przypuszczalnie w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, nektar (?). Larwy są drapieżne, żerują pod korą powalonych drzew iglastych
  7. Podobne. Trzy pozostałe, krajowe gatunki z rodzaju. Xylophagus ater i Xylophagus kowarzi różnią się dłuższym pierwszym, bazalnym członem czułków (3-krotnie, lub 4-krotnie tak długi jak szeroki). Natomiast samiec Xylophagus junki ma błyszczące, a nie matowe mesonotum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. Klucz do rodzaju Xylophagus

Łuków 11.03.2014 Larwa Xylophagus sp. Fot. Ricosz

Ceteń 12.11.2015 Larwa z rodzaju Xylophagus

Ceteń 12.11.2015 Larwa z rodzaju Xylophagus


Samica składająca jaj na powalonym pniu w lesie żeromińskim


avidal

Leave a Reply