Diastata nebulosa

Diastatidae
Twarz biała. Czoło żółte. Wierzch głowy szaro-beżowy. Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum szaro-beżowe z 4-ema ciemniejszymi od tła, podłużnymi smugami. Odwłok szaro-brązowy, cylindryczny – u samicy nie jest bardziej pękaty, niż u samca. Skrzydła z dwiema rozległymi, szarymi plamami rozlanych wokół wewnętrznej i zewnętrznej żyłki poprzecznej oraz z przyciemnionym wierzchołkiem. Zewnętrzna żyłka poprzeczna (żyłka r-m) położona relatywnie daleko od styku żyłki R1 z krawędzia ksotalną skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Austria 11.08.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Podmokłe łąki, torfowiska, lasy łęgowe, rozlewiska
  3. Wymiary. Długość ciała 2.5-3 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Bliźniaczo podobną Diastata ornata można odróżnić po słabiej oddalonej od krawędzi kostalnej żyłce r-m – gatunek ten w Polsce nie został odnaleziony (stan na 2023 rok). W Europie występuje jeszcze jeden gatunek o plamkowanych skrzydłach – Diastata cervinala, u której z kolei żyłka r-m jest bardziej oddalona od krawędzi kostalnej skrzydła. Inne krajowe gatunki z rodzaju łatwo odróżnić po braku plam na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply