Mycodrosophila poecilogastra

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim, jasnym czołem, przy wewnętrznych krawędziach podkreślone ciemną smugą. Scutum rozjaśnione na bokach. Scutellum jednobarwne. Na tergitach odwłoka ciemnobrązowe plamy. Skrzydła przezroczyste z niewielką, czarną plamką przy żyłce kostalnej na przednim, zewnętrznym brzegu skrzydła, blisko nasady skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

M poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

  1. Status. Gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej (3 znane stanowisko w kraju – dane na 2020 rok), który wydaje się być w europejskiej ekspansji  – w okolicach Krakowa oraz na Wyżynie Małopolskiej nietrudny do napotkania. Wykazany z Polski po raz pierwszy w 2014 roku przez Łukasza Mielczarka
  2. Siedlisko. Głównie lasy liściaste; także zaniedbane sady i ogrody, oraz zarośla. Przebywa zwykle na grzybach, na spodniej stronie owocników
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie – trzy stanowiska oddalone od siebie o 5 km
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy mycetofagiczne, rozwijają się w owocnikach i grzybniach rozmaitych grzybów pasożytniczych – w Polsce znaleziony na hubiaku pospolitym. Moja obserwacja dotyczyła hubiaka i porka brzozowego
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny o plamkowanym odwłoku pozbawione wszakże czarnej plamki kostalnej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Łódź – BRUS 02.07.2020 In copula

Łódź – BRUS 02.07.2020 In copula

M.poecilogastra

Łódź – Majerowskie Błota 18.04.2018


avidal

2 thoughts on “Mycodrosophila poecilogastra

Leave a Reply