Mycodrosophila poecilogastra

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim, jasnym czołem, przy wewnętrznych krawędziach podkreślone ciemną smugą. Mesonotum rozjaśnione na bokach. Scutellum jednobarwne. Na tergitach odwłoka ciemnobrązowe plamy. Skrzydła przezroczyste z niewielką, czarną plamką przy żyłce kostalnej na przednim, zewnętrznym brzegu skrzydła, blisko nasady skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

M poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

M. poecilogastra

Łódzki Ogród Botaniczny 14.04.2018

  1. Liczebność. Gatunek nowy dla Wyżyny Łódzkiej (2 znane stanowisko w kraju – dane na 2018 rok), który wydaje się być w europejskiej ekspansji  – w okolicach Krakowa oraz na Wyżynie Małopolskiej nietrudny do napotkania. Wykazany z Polski po raz pierwszy w 2014 roku przez Łukasza Mielczarka
  2. Biotop. Głównie lasy liściaste; także zaniedbane sady i ogrody, oraz zarośla. Przebywa zwykle na grzybach, na spodniej stronie owocników
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Marzec/kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie; dwa stanowiska oddalone od siebie o 5 km. Pierwsze odkryte krajowe stanowisko znajduje się w Krakowie
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy mycetofagiczne, rozwijają się w owocnikach i grzybniach rozmaitych grzybów pasożytniczych – w Polsce znaleziony na hubiaku pospolitym. Moja obserwacja dotyczyła porka brzozowego
  7. Podobne. Inne gatunki z rodziny o plamkowanym odwłoku pozbawione wszakże czarnej plamki kostalnej
M.poecilogastra

Majerowskie Błota 18.04.2018

2 thoughts on “Mycodrosophila poecilogastra

Dodaj komentarz