Scaptomyza flava

Drosphilidae – Wywilżnowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim, żółtym czołem. Para szczecinek orbitalnych oc (orbital bristles – szczecinki najbliżej wewnętrznych krawędzi oczu) skierowanych do tyłu zauważalnie cieńsza od pary skierowanej do przodu. Scutum żółte z nieco intensywniej zabarwionymi, ciemniejszymi od tła podłużnymi smugami. Odwłok żółty. Nogi i czułki jednolicie żółte. Skrzydła przezroczyste, pozbawione plam i przebarwień.

Austria 21.06.2022 Fot. gernotkunz

Austria 21.06.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Obserwowana sporadycznie, choć zapewne nierzadka. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Łąki, ogrody, skraje lasów, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Larwy fitofagiczne, minują liście roślin z rodziny krzyżowych
  7. Podobne. Liczne inne żółto ubarwione muchówki o niewielkich rozmiarach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply