Dichaeta caudata

Ephydridae – Wodarkowate
Dawniej jako Notiphila caudata; rodzaj Dichaeta awansował z rangi podrodzaju. Ubarwienie ciała czarne. Na mesonotum jasniejsze od tła, brązowe, podłużne pasy. Szczeciny na szczycie głowy uderzająco długie. Szczecinki na policzkach sztywne, wyprostowane. Czwarty tergit u samca zakończony kępką czarnych, długich, sztywnych, wyraźnie odstających szczecin. Skrzydła przezroczyste, bez plam; żyłka R2+3 wyraźnie, łukowato wygięta nieco poza połową swojej długości.

D.caudata

Łódzki Ogród Botaniczny 24.07.2017

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Brzegi stojących zbiorników wodnych z turzycami, zwłaszcza stawy z mulistymi brzegami
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines w stanie diapauzy
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w rozkładającym się materiale roślinnym, odżywiając się min. bakteriami i innymi mikroorganizmami oraz grzybami z rodziny drożdżakowatych
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Notiphila, do którego dawniej D. caudata należała, szczeciny na policzkach nie są tak sztywne, a u samców brak kępki szczecin apikalnych na 4-tym tergicie
  8. Uwagi. Identyfikacja Tony Irwin
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply