Psilopa marginella

Ephydridae – Wodarkowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Ubarwienie ciała brunatno-czarne. Odwłok bez jasnych przepasek na krawędziach tergitów. Skrzydła z wyraźną plamką na żyłce poprzecznej zewnętrznej (dm-cu), słabiej zaznaczona plamka na żyłce poprzecznej wewnętrznej i z plamką wierzchołkową; komórka kostalne niemal w całości zaczerniona. Uda i golenie czarne. Stopy w znacznej mierze żółte. Czułki u nasady czarne, poza tym żółto-brązowe.

Austria – Leibnitz 08.10.2022 Fot. gernotkunz

  1. Status. Obserwowana rzadko, co przynajmniej częściowo wynika zapewne z nikłych rozmiarów – przypuszczam, że miejscami bywa liczna
  2. Siedlisko. Wilgotne tereny z ziołoroślami
  3. Wymiary. Długość ciała około 2 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu przypada na lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Larwy fitofagiczne, minują liście nieznanych mi gatunków
  7. Podobne. Przede wszystkim mało znana Psilopa roederi, u której czułki są całkowicie czarne. U Psilopa maritima plamy na skrzydłach są rozleglejsze, zlewają się w przepaski poprzeczne. Inne gatunki z rodzaju o czarnych nogach pozbawione są plamkowania skrzydeł lub jest ono śladowe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply