Lyciella rorida

Lauxaniidae – Kalnicowate
Głowa, tułów i odwłok żółte; odwłok bywa bladożółty. Palpi (głaszczki) całkowicie żółte. Na scutum 4 pary szczecinek acr (acrostichal bristles) za szwem tułowiowym; szczecinki tworzące 2 rzędy wewnętrzne wyraźnie dłuższe od szczecinek z rzędów bocznych. Przed szwem tułowiowym 1 para szczecinek dc (dorsocentral bristles). Czułki żółte – trzeci człon czułków może być lekko zaciemniony w części wierzchołkowej. Na spodzie przedniego uda rząd odstających szczecinek – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przezroczyste, wyraźnie wystające poza wierzchołek odwłoka.

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4-5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Dolnośląskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy saprofagiczne, rozwijają się w butwiejącej ściółce a także w kompostownikach
  7. Podobne. Liczne inne żółte gatunki z rodziny – różnią się m.in. oszczeceniem scutum i przedniego uda oraz często ciemniejszym trzecim członem czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Kamil Górawski

avidal