Calobata petronella

Micropezidae
Głowa tylko lekko owalnie wydłużona. Czoło czerwonożółte. Scutum czarne, lub czarnobrązowe, matowe, bez wyraźnych lśniących pasów. Barki pomarańczowe, lub brązowe. Nogi szczudłowate, golenie bez szczecinek. Skrzydła przezroczyste, bez plam; żyłka kostalna Sc w komórce R1 zbliżona do środkowej części tej komórki.

Las żeromiński 21.05.2014

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Drobne owady. Larwy prawdopodobnie saprofagiczne
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Neria żyłka Sc znajduje się przy końcu komórki R1 – szczególnie Neria cibaria jest niemal identyczna, różni się czarnymi barkami. Inny często spotykany gatunek z tej rodziny – Micropeza corrigiolata – ma ciemne czoło, bardziej wydłużoną głowę i szczecinki na goleniach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply