Eudasyphora cyanicolor – Granatnica lśniąca

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowe, niemal nagie, u samicy rozdzielone szerokim, a u samca bardzo wąskim, metalicznie lśniącym czołem. Tułów, scutellum i odwłok intensywnie metalicznie niebiesko-granatowe. Nogi czarne; szczecinka na przedniej krawędzi środkowej goleni (anterodorsal seta) znajduje się pomiędzy wierzchołkiem goleni, a długą, wyraźna szczecinką na tylnej krawędzi tej goleni (posteroventral seta). Skrzydła przezroczyste, komórka R5 otwarta, bez petioli.

Eudasyphora

Murawy Dobromierskie 29.07.2017 ♀

E.cyanicolor

Murawy Dobromierskie 29.07.2017 ♀

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całej Polsce
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, ugory, pastwiska, tereny ruderalne
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Przedborski Park Krajobrazowy
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pokarm płynny; chętnie pobiera sole mineralne z ekskrementów i padliny. Larwy rozwijają się w padlinie, a jeszcze częściej w odchodach zwierząt
  7. Podobne. U Eudasyphora zimini i Eudasyphora cyanella oczy są wyraźniej owłosione, a posteroventral seta i anterodorsal seta znajdują się na tym samym poziomie na środkowej goleni; zwykle te dwa gatunki nie są aż tak intensywnie niebieskie. Podobne są także inne niebieskie muchówki z rodzin Muscidae i Calliphoridae
  8. Uwagi. Identyfikacja Stephane Lebrun
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply