Helina impuncta

Muscidae – Muchowate
Szarobrązowa mucha z podrodziny Phaoniinae. Oczy bardzo słabo owłosione. Odwłok bez wyraźnych plam. Skrzydła przezroczyste, przy nasadzie lekko zażółcone; żyłka przy zewnętrznej krawędzi skrzydła ( mediastinal vein ) sinusoidalnie wygięta – cecha diagnostyczna całego rodzaju. Nogi niemal całkowicie żółtoczerwone. Na tylnej powierzchni przedniej goleni 1-2 szczecinki. Tylna powierzchnia goleni 3 pary nóg bez szczecin, jedynie z drobnymi włoskami ( nie licząc szczeciny apikalnej tuż przy nasadzie stopy ). Drugi człon czułków żółty, lub żółtoczerwony.

Spała 07.06.2016 Samica

Spała 07.06.2016 Samica

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016

Park Widzewski 17.09.2012 Samica

Łódź – Park Widzewski 17.09.2012 Samica

  1. Liczebność. Pospolita i liczna
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, pastwiska, ugory, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, ekskrementy. Saprofagiczne larwy żerują w ekskrementach i w butwiejącej materii organicznej
  7. Podobne. Liczne inne szare muchy, które różnią się ubarwieniem poszczególnych części ciała, liczbą szczecinek na tułowiu i na nogach, czy kształtem żyłki mv
  8. Uwagi. Oznaczenie Stephane Lebrun
Skrzydło - Niebieską linią zaznaczyłem żyłkę przy nasadowej, zewnętrznej krawędzi skrzydła ( mediastinal vein ) o sinusoidalnym kształcie; w tym przypadku nie jest to akurat tak ewidentne, jak u wielu innych gatunków z rodzaju

Skrzydło – Niebieską linią zaznaczyłem żyłkę przy nasadowej, zewnętrznej krawędzi skrzydła ( mediastinal vein ) o sinusoidalnym kształcie; w tym przypadku nie jest to akurat tak ewidentne, jak u wielu innych gatunków z rodzaju

Łódź 2015 Samiec - Fot. Jacek Strojny

Łódź 2015 Samiec – Fot. Jacek Strojny

Łódź Fot. Jacek Strojny

Łódź Fot. Jacek Strojny

Łódź Czerwiec 2015 - Fot. Jacek Strojny

Łódź Czerwiec 2015 – Fot. Jacek Strojny

Dodaj komentarz