Helina impuncta

Muscidae – Muchowate
Szaro-brązowa mucha z podrodziny Phaoniinae. Oczy bardzo słabo owłosione. Odwłok bez wyraźnych plam. Skrzydła przezroczyste, przy nasadzie lekko zażółcone; żyłka przy zewnętrznej krawędzi skrzydła (mediastinal vein) sinusoidalnie wygięta – cecha diagnostyczna całego rodzaju. Nogi niemal całkowicie żółto-czerwone. Na tylnej powierzchni przedniej goleni 1-2 szczecinki. Tylna powierzchnia goleni 3 pary nóg bez szczecin, jedynie z drobnymi włoskami (nie licząc szczeciny apikalnej tuż przy nasadzie stopy). Drugi człon czułków żółty lub żółto-czerwony.

Łódź 2015 Samiec - Fot. Jacek Strojny

Łódź 2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

Łódź Fot. Jacek Strojny

Łódź ♂ Fot. Jacek Strojny

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 ♀

Park Widzewski 17.09.2012 Samica

Łódź – Park Widzewski 17.09.2012 ♀

  1. Status. Pospolita i liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Łąki, skraje lasów, polany, pastwiska, ugory, tereny ruderalne…
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, ekskrementy. Saprofagiczne larwy żerują w ekskrementach i w butwiejącej materii organicznej
  7. Podobne. Liczne inne szare muchy, które różnią się ubarwieniem poszczególnych części ciała, liczbą szczecinek na tułowiu i na nogach, czy kształtem żyłki mv
  8. Uwagi. Oznaczenie osobników z Łodzi Stephane Lebrun
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Barnaba Jacek Strojny Lucyna Bugiera avidal
Skrzydło - Niebieską linią zaznaczyłem żyłkę przy nasadowej, zewnętrznej krawędzi skrzydła (mediastinal vein) o sinusoidalnym kształcie; w tym przypadku nie jest to akurat tak ewidentne, jak u wielu innych gatunków z rodzaju

Skrzydło – Niebieską linią zaznaczyłem żyłkę przy nasadowej, zewnętrznej krawędzi skrzydła (mediastinal vein) o sinusoidalnym kształcie; w tym przypadku nie jest to akurat tak ewidentne, jak u wielu innych gatunków z rodzaju

Łódź Czerwiec 2015 - Fot. Jacek Strojny

Łódź Czerwiec 2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

Spała 07.06.2016 Samica

Spała 07.06.2016 ♀

Łódzkie 11.09.2022 ♀ Fot. Barnaba

Chociszewo 07.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera

Łódzkie 11.09.2022 ♀ Fot. Barnaba

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 ♀

Spała 07.06.2016

Spała 07.06.2016 ♀

Chociszewo 07.10.2021 ♀ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply