Helina reversio

Muscidae – Muchowate
Poprzednio pod nazwą Helina duplicata. Oczy nagie, u samicy rozdzielone szeroki, a u samca wąskim czołem. Ubarwienie ciała zmienne, najczęściej szarobeżowe. Na odwłoku 4 rozmyte, ciemnobrunatne plamki. Nogi czarne z zaczerwienionymi wierzchołkami ud i goleni. W nasadowej części tylnej goleni obecna szczecinka pd (posterodorsal seta) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki jednolicie ciemne; trzeci człon wydłużony. Skrzydła przezroczyste, bez plam; komórka R5 szeroko otwarta. Żyłki poprzeczne nieprzyciemnione.

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 4.1-7.8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy drapieżne – rozwijają się w ściółce, w butwiejącym drewnie i w ekskrementach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju i z rodziny; identyfikacja zalicza się do zdecydowanie trudnych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Nikita Vikhrev

avidal

Leave a Reply