Hydrotaea dentipes

Muscidae – Muchowate
Ciało czarne, szaro opylone. Oczy brązowoczerwone, u samca rozdzielone bardzo wąskim, a u samicy szerokim czołem; przy wewnętrznych krawędziach białosrebrno podkreślone. Tergity 3 i 4 z długimi szczecinami. Czułki czarne. Nogi zawsze czarne – dotyczy całego rodzaju Hydrotaea. Na przedniospodniej krawędzi tylnych goleni 3 szczeciny (anteroventral bristles). Na spodzie przedniej goleni samca charakaterystyczne wklęśnięcie przypominające kształtem otwieracz do butelek – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, łąki, tereny ruderalne; liczniejsza na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Samica 5.75 – 7.5 mm. Samiec 6.5 – 7.75 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, płynne substancje organiczne wysysane min. z ekskrementów. Stosunkowo rzadko odwiedza kwiaty. Larwy rozwijają się ekskrementach i w rozkładającej się materii organicznej, którą się odżywiają; przejawiają też skłonności drapieżne, a ich ofiarami padają larwy innych owadów, zwłaszcza muchówek – w tym larwy muchy domowej Musca domestica
  7. Podobne. Wiele innych, podobnie ubarwionych gatunków, których identyfikacja polega głównie na analizie użyłkowania i oszczecenia tułowia i nóg, a w przypadku samca pomocne jest specyficzne wklęśnięcie na spodzie przedniej goleni
  8. Uwagi. Identyfikacja Stephane Lebrun
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Hydrotaea male

Las wiączyński 29.07.2015 ♂ z grupy gatunkowej Hydrotaea dentipes


avidal

Leave a Reply