Hydrotaea dentipes

Muscidae – Muchowate
Ciało czarne, szaro opylone. Oczy brązowoczerwone, u samca rozdzielone bardzo wąskim, a u samicy szerokim czołem; przy wewnętrznych krawędziach białosrebrno podkreślone. Tergity 3 i 4 z długimi szczecinami. Czułki czarne. Nogi zawsze czarne – dotyczy całego rodzaju Hydrotaea. Na przedniospodniej krawędzi tylnych goleni 3 szczeciny ( anteroventral bristles ). Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015 Samica

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

Łódzki Ogród Botaniczny 15.05.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, zarośla, łąki, tereny ruderalne; liczniejsza na terenach wilgotnych
  3. Wymiary. Samica 5.75 – 7.5 mm. Samiec 6.5 – 7.75 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź, płynne substancje organiczne wysysane min. z ekskrementów. Stosunkowo rzadko odwiedza kwiaty. Larwy rozwijają się ekskrementach i w rozkładającej się materii organicznej, którą się odżywiają; przejawiają też skłonności drapieżne, a ich ofiarami padają larwy innych owadów, zwłaszcza muchówek – w tym larwy muchy domowej Musca domestica
  7. Podobne. Wiele innych, podobnie ubarwionych gatunków, których identyfikacja polega głównie na analizie użyłkowania i oszczecenia tułowia i nóg
  8. Uwagi. Identyfikacja Stephane Lebrun
Hydrotaea male

Las wiączyński 29.07.2015 Samiec z grupy gatunkowej Hydrotaea dentipes

Dodaj komentarz