Mydaea humeralis/Mydaea setifemur

Muscidae – Muchowate
Barki jasne. W tylnej części płytki bocznej zwanej katepisternum dwie szczecinki; brak szczecinki w przedniej części katepisternum – cecha diagnostyczna podrodziny Mydaeinae. Skrzydła przezroczyste; łuska skrzydłowa duża, intensywnie żółta, przez co złożone skrzydła wyglądają na silnie zażółcone przy nasadzie. Dwa tytułowe gatunki nierozróżnialne na fotografiach terenowych.

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 23.09.2007 ♀ Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. M.setifemur pospolita. M.humeralis rzadziej obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, kwietne łąki i polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy żerują w grzybach kapeluszowych
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Nikita Vikhrev

avidal

Leave a Reply