Phaonia pallida

Muscidae – Muchowate
Tułów pomarańczowy, łącznie z barkami; silnie oszczecony. Przed szwem tułowiowym 4 szczecinki na środku pronotum. Odwłok żółty u samicy, pomarańczowy u samca. Wici czułków pokryte długimi włoskami.  Oczy u samicy wyraźnie rozdzielone, u samca niemal się stykają. Czoło samicy pomarańczowe. Uda żółtopomarańczowe, stopy przyciemnione.

Las wiączyński 25.06.2014 Samiec

Las wiączyński 25.06.2014 Samiec

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla, polany; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Samica 6-7.5 mm. Samiec 5.5-6.75 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź, padlina, ekskrementy. Larwy przypuszczalnie mycetofagiczne
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione muchy, np. Thricops diaphanus o ciemniejszych 3 członie czułków i czole u samicy
Las wiączyński 25.06.2014 Na niebiesko zaznaczyłem szczecinki przed szwem tułowiowym ( presutural acrostichals setae ) - jedną z cech diagnostycznych gatunku

Las wiączyński 25.06.2014 Na niebiesko zaznaczyłem szczecinki przed szwem tułowiowym ( presutural acrostichals setae ) – jedną z cech diagnostycznych gatunku

Las wiączyński 23.08.2016 Samica

Las wiączyński 23.08.2016 Samica

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 Samica składała jaja na ściętym buku

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016

Dodaj komentarz