Phaonia pallida

Muscidae – Muchowate
Tułów pomarańczowy, łącznie z barkami; silnie oszczecony. Przed szwem tułowiowym 4 szczecinki na środku scutum. Odwłok żółty u samicy, pomarańczowy u samca. Wici czułków pokryte długimi włoskami.  Oczy u samicy wyraźnie rozdzielone, u samca niemal się stykają. Czoło samicy pomarańczowe. Uda żółtopomarańczowe, stopy przyciemnione.

Las wiączyński 23.08.2016 Samica

Las wiączyński 23.08.2016 ♀

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 ♀

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

Las wiączyński 25.06.2014

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zadrzewienia, zarośla, polany; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Samica 6-7.5 mm. Samiec 5.5-6.75 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, spadź, padlina, ekskrementy. Larwy przypuszczalnie mycetofagiczne
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione muchy, np. Thricops diaphanus o ciemniejszych ; 3-im członie czułków i czole u samicy
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Teresa Stolarczyk avidal
Las wiączyński 25.06.2014 Na niebiesko zaznaczyłem szczecinki przed szwem tułowiowym ( presutural acrostichals setae ) - jedną z cech diagnostycznych gatunku

Las wiączyński 25.06.2014 Na niebiesko zaznaczyłem szczecinki przed szwem tułowiowym ( presutural acrostichals setae ) – jedną z cech diagnostycznych gatunku

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 ♀ składała jaja na ściętym buku

Warszawa 20.06.2020 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Las wiączyński 25.06.2014 Samiec

Las wiączyński 25.06.2014 ♂

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 ♀

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 ♀

Las wiączyński 23.08.2016

Las wiączyński 23.08.2016 ♀


avidal

Leave a Reply