Neottiophilum praeustum

Piophilidae – Sernicowate
Niektóre źródła klasyfikują gatunek w odrębnej rodzinie Neottiophilidae – i jest on wtedy jedynym jej krajowym reprezentantem. Całe ciało pomarańczowo-żółte. Wierzch tułowia słabo oszczecony. Wierzchołki skrzydeł przyciemnione; poza tym na każdym skrzydle 3 ciemne plamy. Zewnętrzna krawędź skrzydła  z wyraźnymi, choć drobnymi szczecinkami wzdłuż żyłki kostalnej.

Łódź 02.05.2011

Łódź 02.05.2011

  1. Status. Zapewne dość pospolita, lecz rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są pasożytami piskląt różnych gatunków ptaków; ssą ich krew. Znajdowane były min. w gniazdach wróbli
  7. Podobne. Liczne inne żółto-pomarańczowe muchówki z ciemnymi plamami na skrzydłach – głównie z rodzin Pallopteridae i Lauxaniidae, które jednak zwykle są silniej oszczecone na wierzchu tułowia a z drugiej strony pozbawione szczecinek przy żyłkach kostalnych na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply