Pipunculidae

Ubarwione zwykle szarobrunatno, lub czarnobrunatne małe i bardzo małe muchówki (zwykle 2-5 mm). Głowa okrągłą, bardzo duża, z wielkimi oczami u samców niemal zawsze połączonymi (wyjątek w rodzajach Dolyromorpha i Chalarus). Imagines odżywiają się pyłkiem, larwy są endopasożytami pluskwiaków równoskrzydłych z nadrodziny Cicadoidea.
W Polsce około 60 gatunków.

Eudorylas spp. Las wiączyński 25.06.2014

Leave a Reply