Pipunculidae

Ubarwione zwykle szarobrunatno, lub czarnobrunatne małe i bardzo małe muchówki ( zwykle 2-5 mm ). Głowa okrągłą, bardzo duża, z wielkimi oczami u samców niemal zawsze holoptycznymi ( wyjątek w rodzajach Dolyromorpha i Chalarus ). Imagines odżywiają się pyłkiem, larwy są endopasożytami pluskwiaków równoskrzydłych z nadrodziny Cicadoidea.
W Polsce około 60 gatunków.

Las wiączyński 25.06.2014 Eudorylas spp.

Leave a Reply