Loxocera aristata

Psilidae – Połyśnicowate
Ciało smukłe. Twarz całkowicie czarna; poniżej oka żółto-brązowa lub żółto-biała plama. Policzki czarne. Wierzch głowy całkowicie czarny. Scutum czerwone, w przedniej części czarne; barki czarne. Scutellum czerwono-żółte. Odwłok czarny. 3 człon czułków mocno wydłużony; wici czułków długie, żółte. Uda jednolicie żółto-pomarańczowe.

Austria – Liezen 21.07.2020 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Rzadko obserwowana, nieliczna. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Łąki, polany i inne tereny otwarte z roślinnością trawiastą
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Larwy minują trawy
  7. Podobne. U najbardziej podobnej lecz wyraźnie mniejszej (4-6 mm) Imantimyia fulviventris policzki są żółto-białe. Imantimyia albiseta różni się częściowo żółtą twarzą i żółtymi policzkami; jej uda są bardziej ewidentnie dwubarwne. Scutellum u Imatimyia nigrifrons jest czarne. Imantymyia sylvatica ma czerwono-pomarańczowe barki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz
Widzew 11.08.2010 Jako przystawka dla Dioctria cothurnata

Łódź – Widzew 11.08.2010 Jako przystawka dla Dioctria cothurnata


avidal

Leave a Reply