Loxocera aristata

Psilidae – Połyśnicowate
Ciało smukłe. Twarz całkowicie czarna; poniżej oka żółtobrązowa lub żółtobiała plama. Policzki czarne. Wierzch głowy całkowicie czarny. Scutum czerwone, w przedniej części czarne; barki czarne. Scutellum czerwonożółte. Odwłok czarny. 3 człon czułków mocno wydłużony; wici czułków długie, żółte. Uda jednolicie żółtopomarańczowe.

Widzew 11.08.2010 Jako przystawka dla Dioctria cothurnata

Łódź – Widzew 11.08.2010 Jako przystawka dla Dioctria cothurnata

  1. Liczebność. Niezbyt pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany i inne tereny otwarte z roślinnością trawiastą
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy minują trawy
  7. Podobne. U najbardziej podobnej lecz wyraźnie mneijszej (4-6 mm) Imantimyia fulviventris policzki są żółtobiałe. Imantimyia albiseta różni się częściowo żółtą twarzą i żółtymi policzkami; jej uda są bardziej ewidentnie dwubarwne. Scutellum u Imatimyia nigrifrons jest czarne. Imantymyia sylvatica ma czerwonopomarańczowe barki

avidal

Leave a Reply