Psila merdaria

Psilidae – Połyśnicowate
Ciało żółto-pomarańczowe. Głowa owalna, oczy brązowo-czerwone; na szczycie głowy czarna, błyszcząca plamka wokół przyoczek. Na scutum zwykle charakterystyczny deseń z ciemnopomarańczowych linii. Scutellum z dwiema długimi szczecinkami apikalnymi. Spodnia strona 3 członu czułków nieprzyciemniona.

Dania – Vejen 01.06.2019 Fot. Erland Refling Nielsen

  1. Status. Brak znanych mi współczesnych stanowisk
  2. Siedlisko. Lasy i inne tereny z bujną roślinnością zielną, w tym ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm; przeciętnie 8.3-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień- sierpień
  5. Lokalizacja. Dania. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne, żerują w łodygach i w podziemnych częściach różnych roślin zielnych
  7. Podobne. Bardzo podobna i znacznie liczniejsza Psila fimetaria ma przyciemniony 3 człon czułków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Erland Refling Nielsen

avidal

Leave a Reply