Chrysopilus maerens – Kobyliczka górska

Rhagionidae – Kobyliczkowate
Ciało szare. Na odwłoku srebrzystosiwe, szerokie pasy. Skrzydła przezroczyste, bez plam. Pterostigma ewidentnie ciemna.

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♀

Suche Rzeki 31.05.2013

Suche Rzeki 31.05.2013 ♀

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♀

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♀

  1. Liczebność. Bardzo lokalna, wyłącznie na południu kraju
  2. Biotop. Skraje wilgotnych, starych lasów
  3. Wymiary. Długość ciała poniżej 10 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Drapieżny, poluje na bezkręgowce. Jadłospis uzupełnia o spadź i nektar
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju Chrysopilus, bardzo trudne do odróżnienia. Obecność specjalisty nieodzowna
  8. Uwagi. Osobnika z 2013 roku oznaczył Andrzej Palaczyk, jedna z kilku zaledwie osób (to optymistyczne założenie) w kraju specjalizujących się w tym rodzaju
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
Bystre 22.06.2015

Bystre 22.06.2015 ♀


avidal

Leave a Reply