Rhagio vitripennis – Kobyliczka szarożółta

Rhagionidae – Kobyliczkowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca rozdzielone bardzo wąskim czołem. Skrzydła przezroczyste, miejscowo silnie przyciemnione, żyłki czarno obrzeżone. Tułów szary, z ciemniejszymi od tła podłużnymi smugami. Scutellum szare, niekiedy z żółtym wierzchołkiem – zwłaszcza u samicy. Odwłok żółty z rozległymi, czarnymi plamami na tergitach – u samca dwa ostatnie tergity często wręcz całkowicie czarne. Nogi w znacznej mierze żółte; stopy ciemne. Skrzydła bez plam, jedynie ze słabo przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi; w tym żyłka poprzeczna przy rozwidleniu R4+5 także stosunkowo słabo przyciemniona. Pterostigma ciemna – za pterostigmą, wzdłuż krawędzi skrzydła widoczne wąskie, ale nieprzerwane przyciemnienie dochodzące aż do wierzchołka skrzydła – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Wierzchołek skrzydła na ogół bez wyraźnego zaciemnienia.

R.vitripennis

Strumień 15.06.2017 Samica Fot. Aleksander Dorda

  1. Liczebność. Lokalna, miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy, zarośla, zadrzewienia
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – czerwiec; pojedyncze osobniki aż do sierpnia
  5. Lokalizacja. Śląskie
  6. Pokarm. Owady i nektar. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Pozostałe kobyliczki różniące się przede wszystkim brakiem wąskiego zaciemnienia za pterostigmą, wzdłuż przedniej krawędzi skrzydła – i tak np. u gatunków z grupy gatunkowej Rhagio scolopaceus pterostigma nie jest połączona przyciemnieniem kostalnym z zaciemnionym wierzchołkiem skrzydła
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Aleksander Dorda
  9. Uwagi. Identyfikacja avidal

Dodaj komentarz