Euthycera fumigata

Sciomyzidae – Smętkowate
Tułów brązowy z podłużnymi pasami na scutum. Scutellum z 4 szczecinami apikalnymi. Na głowie, między wyraźnie paskowanymi oczami dwie czarne plamy. Uda żółte, golenie i stopy nieco ciemniejsze od ud. Skrzydła z charakterystycznym siatkowanym deseniem. 3 człon czułków żółty, bez czarnych włosków na szczycie.

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

Franciszków 06.09.2013

  1. Liczebność. Pospolita, lecz niezbyt liczna
  2. Biotop. Zarośla, skraje lasów, polany, zarośnięte brzegi wód; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6.2-8.6 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Larwy rozwijają się w ślimakach
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Coremacera na końcu czułków znajdują się kępki czarnych włosków. Limnia paludicola/unguicornis ma 2 szczeciny apikalne na scutellum. Inne gatunki z rodzaju Euthycera różnią się min. ubarwieniem nóg; u Euthycera chaerophylli na oczach brak barwnych pasów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
e.fumigata

Łódź – BRUS 08.06.2018

Modlica 13.09.2013

Modlica 13.09.2013


avidal

Leave a Reply