Pherbellia schoenherri

Sciomyzidae – Smętkowate
Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem; od przedniej krawędzi oka odchodzi ciemna, krótka smuga dochodząca do podstawy czułków. Głowa, tułów i odwłok szaro-beżowe. Scutum drobno, gęsto kropkowane. Skrzydła z licznymi, brązowymi plamkami, plamki wzdłuż krawędzi kostalnej wydłużone.

Dolina Wieprzówki 03.06.2023 Fot. Jerzy Tomiak

Dolina Wieprzówki 03.06.2023 Fot. Jerzy Tomiak

  1. Status. Rzadko obserwowana; zapewne przynajmniej miejscami liczna
  2. Siedlisko. Pobrzeża wód, podmokłe łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 3-5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Imagines zimują
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami bursztynki pospolitej i innych ślimaków z rodziny bursztynkowatych Succineidae – w jednym ślimaku rozwija się tylko jedna larwa
  7. Podobne. Plamkowanie skrzydeł odróżnia ją od pozostałych gatunków z rodzaju, a kształt i rozmieszczenie plamek od innych muchówek o plamkowanych skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Tomiak

avidal

Leave a Reply